Ano, existují katalogy českých pivovarských tácků vydaných pro roce 1948 rozdělené podle krajů. Existuje katalog slovenských pivovarských tácků vydaných po roce 1948. Dále existuje katalog pivovarských tácků do roku 1950.

Katalogy vydává p. Jaroslav Štěrba na základě informací ze svojí sbírky a od ostatních sběratelů. Katalogy jsou neustále aktualizovány, ovšem není a nemůže v nich být nikdy úplně všechno. Nové tácky se v poslední době objevují velmi rychle. Není v silách jednoho člověka pokrýt všechny novinky, stejně tak i staré tácky.

Každý tácek v katalogu je označen číslem (označení je jiné než na tomto webu). Sběratelé si pak podle katalogu označují čísla tácků, která už ve sbírce mají. Ta, která nemají, si vypíšou bokem a nazývají to svou chyběnkou tácků. Chyběnky si můžou vyměnit s jinými sběrateli a podle čísel pak snadno poznají, co si mohou navzájem vyměnit.

Ukázka z katalogu pivních tácků

V katalogu můžete občas najít skupinu v podstatě stejných tácků, např. jedné barvy, ale mnoha odstínů - každý je však označen jako zvláštní exemplář. Během komunistické éry vycházelo pivních tácků podstatně méně než v současnosti. Sbírky se tak rozšiřovaly pomaleji. A jelikož cílem každého sběratele je mít něco, co jiní nemají, začali se hledat alespoň nějaké rozdíly. Kvalita tisku nebyla tehdy taková jako dnes, ale i dnes se podobné případy objeví. Je na vás, jak s těmito tácky budete nakládat. V katalogu najdete i jiné zajímavosti. Bližší informace získáte od starších kolegů sběratelů.

Můžete sbírat dle katalogu nebo dle vlastního uvážení (a katalog brát třeba jako orientační přehled). Osobně katalog nemám, jen do něj občas nahlédnu někde na burze.

Stává se i to, že někdo najde tácek, který tam není, ale autor katalogu ho nepřidá. Buď nechce, protože se mu to nehodí, nebo už rozdíly z dob minulých nepovažuje za důležité. Začal tak navíc vznikat seznam tácků, které nejsou v katalogu.

Jiný ucelenější přehled tácků než ten zmíněný ovšem nehledejte. Bližší informace získáte skrze tyto stránky.